English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19915343 W tym roku: 1086072 W tym miesiącu: 145051 Dzisiaj: 4629 W ciągu godziny: 86 Gości online: 32

Nauka

Strona główna » Informacje ogólne » Nauka

Fotografie

Prof. Leszek Balcerowicz

Profesorowie, adiunkci i asystenci Wydziału Zarządzania realizują kilkadziesiąt tematów naukowo-badawczych w ramach badań statutowych i badań własnych. Wiodący kierunek badań nosi nazwę Zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem oraz inżynieria produkcji. Jest zgodny z koncepcją rozwoju społecznego i gospodarczego kraju oraz ukierunkowany na nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Prowadzone badania naukowe mają na celu dostosowanie zarządzania do realiów rynku Unii Europejskiej oraz wyznaczenie polskim przedsiębiorstwom strategicznych kierunków ukierunkowanych na innowacyjność i konkurencyjność. Pracownicy Wydziału realizują również granty oraz uczestniczą w programach finansowanych z funduszy europejskich.

Rezultat działalności naukowo-badawczej stanowią polskie i zagraniczne publikacje w postaci książek, podręczników, artykułów i referatów. Kadra naukowa Wydziału w 2014 roku wydała drukiem ponad 1400 tego typu dzieł.

Wydział Zarządzania jest organizatorem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz seminariów. Ponadto jego pracownicy każdego roku uczestniczą w ponad 100 różnego rodzaju imprezach naukowych, realizowanych w kraju i za granicą, w tym na innych kontynentach. Ich obecność w światowej nauce potwierdzają innowacyjne koncepcje i rozwiązania, prezentowane na forum publicznym w językach obcych.

W ramach kontaktów międzynarodowych najważniejszą rolę odgrywają porozumienia z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Wydział Zarządzania współpracuje z uczelniami zlokalizowanymi w następujących krajach: Egipt, Słowacja, Wielka Brytania, Białoruś, Niemcy, Chiny, Francja, Kanada, Czechy, Węgry, Belgia i Rumunia.

Najważniejszymi efektami współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej są powstające prace doktorskie i habilitacyjne. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Każdego roku jego kadra naukowa powiększa się o kilkudziesięciu doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów tytularnych. Wybitni naukowcy pozyskiwani są również w drodze naboru zewnętrznego.

Wydział Zarządzania cyklicznie zaprasza na wykłady gościnne oraz spotkania ze studentami uznane autorytety naukowe. W ostatnim okresie naszą jednostkę odwiedzili: profesor Leszek Balcerowicz, profesor Grzegorz Kołodko, profesor Longin Pastusiak, profesor Ryszard Bugaj, profesor Jerzy Buzek.

Kadra naukowa Wydziału Zarządzania wspiera swoją aktywną działalnością między innymi takie organizacje, jak: Polska Akademia Nauk, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, International Society for Inventory Research, The Academy of Marketing Science.

Każdego roku organizowane są Dni Nauki, w trakcie których można zapoznać się z dorobkiem Wydziału oraz aktualnymi trendami i kierunkami w nauce światowej.