English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19915407 W tym roku: 1086136 W tym miesiącu: 145115 Dzisiaj: 4693 W ciągu godziny: 150 Gości online: 60

Edukacja

Strona główna » Informacje ogólne » Edukacja

Fotografie

 

Kształcenie studentów na Wydziale Zarządzania oparte jest na najbardziej postępowych ideach: dostosowania ofert edukacyjnych do potrzeb rynku, zaspokajania potrzeb studentów w procesach obsługi dydaktycznej i pozadydaktycznej, najwyższych standardach nauczania, integracji nauczania z biznesem, kreacji talentów.

Na Wydziale Zarządzania, a także na całej uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania przedmiotów, co umożliwia studentom odbywanie części studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie

Wydział oferuje studia licencjackie/inżynierskie (I stopnia) oraz magisterskie (II stopnia) realizowane wsystemie dziennym (stacjonarne) lub zaocznym (niestacjonarne) na następujących kierunkach:

 

 • ZARZĄDZANIE
 • MANAGEMENT  - STUDIA W JĘZ. ANGIELSKIM
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING - STUDIA W JĘZ. ANGIELSKIM
 • LOGISTYKA
 • LOGISTICS - STUDIA W JĘZ. ANGIELSKIM
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • ZDROWIE PUBLICZNE
 • FILOLOGIA  (ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU)
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

Każdy kierunek kreuje od kilku do kilkudziesięciu atrakcyjnych specjalności, które wybierają studenci na drugim roku studiów.

Ponadto w ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania znajdują się STUDIA DOKTORANCKIE w zakresie nauk o zarządzaniu dla osób z tytułem magistra lub magistra inżyniera.

Wydział wyposaża kształcące się osoby w wiedzę i umiejętności, umożliwiające zajmowanie eksponowanych stanowisk w przedsiębiorstwach oraz koncernach krajowych, międzynarodowych i globalnych, a także w organach administracji unijnej, państwowej i samorządowej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych metod i technik audiowizualnych. Umożliwia to nowoczesna infrastruktura Wydziału. Prezentacje w programie Microsoft PowerPoint, filmy edukacyjne, studia przypadków, materiały firmowe to tylko przykłady konsekwentnie wykorzystywanych pomocy w trakcie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Bardzo ważnym uzupełnieniem procesów dydaktycznych są praktyki zawodowe oraz wycieczki do przedsiębiorstw, a także spotkania z ludźmi wielkiego biznesu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, Wydział oferuje studia według indywidualnej organizacji oraz indywidualnego planu i programu nauczania.

Wszystkie laboratoria komputerowe Wydziału posiadają dostęp do Internetu. Studenci mogą korzystać z sieci zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak również w wyznaczonych godzinach poza zajęciami. Wydział dysponuje terminalem wideokonferencyjnym Media Connect 6300. Urządzenie to przeznaczone jest do pracy grupowej i zapewnia najwyższą jakość połączeń. Wykorzystywane jest do prezentacji wykładów, odbywających się na innych uczelniach, oraz do połączeń z różnymi ośrodkami naukowymi i firmami w kraju oraz za granicą.

Aby zapewnić najwyższe standardy nauczania, Wydział wdrożył Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Wydział Zarządzania dzięki licznym udogodnieniom otwarty jest dla osób niepełnosprawnych. Parter Wydziału znajduje się na poziomie terenu, a windy zapewniają dostęp do wszystkich sal na wyższych kondygnacjach. Podjazdy, specjalne wyposażenie toalet, wydzielone miejsca parkingowe to kolejne przykłady rozwiązań ułatwiających edukację osób niepełnosprawnych. W przenośne elektroniczne lupy wyposażona jest Biblioteka Główna oraz biblioteki wydziałowe. Wydział posiada nadajniki Oticon Amigo T5 wraz z mikrofonami oraz adekwatne odbiorniki ze słuchawkami. W kilku salach zainstalowano pętle induktofoniczne.

Absolwenci Wydziału Zarządzania są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami na lokalnych i krajowych rynkach pracy.

European Faculty of Engineering

To jednostka umożliwiająca kształcenie w języku angielskim w ramach kierunków studiów, prowadzonych przez poszczególne Wydziały Politechniki Częstochowskiej. Studia odbywają się w systemie dwustopniowym - najpierw Inżynierskim (Bachelor of Science), a następnie magisterskim (Master of Science). Ich częścią jest tzw. mobility semestr, tzn. objęty dofinansowaniem przez program Socrates-Erasmus semestr nauki w jednej z europejskich uczelni. Wydział Zarządzania oferuje w systemie European Faculty of Engineering studia na kierunku Bussines and Technology. Przygotowuje się na nim specjalistów, łączących wiedzę techniczną I ekonomiczną, umiejących twórczo reagować na nowe wyzwania europejskiego ¡światowego biznesu. Docelowym miejscem Ich pracy są zagraniczne koncerny.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, pragnących poszerzyć I uzupełnić swoje wykształcenie. Proponowane przez Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania kierunki wynikają z profilu kształcenia tej jednostki I dostosowywane są do potrzeb I wymagań rynku pracy. Ukończenie studiów może skutkować awansem oraz podwyżką płacy w rodzimej organizacji.

Centrum jest przygotowane do organizowania zamkniętych projektów szkoleniowych w powyższym zakresie na zamówienie zewnętrznych pod miotów gospodarczych.

Kursy specjalistyczne

Intensywne szkolenia, wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych, obejmujące od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin zajęć, zorientowane są na podnoszenie kwalifikacji personelu w najważniejszych obszarach funkcjonowania firmy. Skuteczna sprzedaż, badanie stopnia zadowolenia klientów, benchmarklng, zintegrowana promocja, podnoszenie jakości, poprawa Innowacyjności to przykładowe obszary szkoleń, które mogą poprawić konkurencyjność firmy na rynku. Inwestowanie wwledzę I umiejętności własnego personelu prowadzi do wzrostu zyskowi rozwoju każdej organizacji.