English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19915477 W tym roku: 1086206 W tym miesiącu: 145185 Dzisiaj: 4763 W ciągu godziny: 220 Gości online: 47

Infrastruktura Wydziału Zarządzania

Strona główna » Informacje ogólne » Infrastruktura

Fotografie

Wydział Zarządzania

 

Wydział Zarządzania to jedna z najnowocześniejszych jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Zlokalizowany jest w dwóch nowych budynkach, tj. auli oraz gmachu głównym, którym nadano współczesne formy architektoniczne. W obiektach tych mieszczą się sale dydaktyczne o ogólnej liczbie 2426 miejsc, wyposażone w sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe i laboratoria.

Otwarcia auli dokonał w 1998 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Jej powierzchnia użytkowa wynosi 1930 m2. Budynek posiada trzy główne sale dydaktyczne na prawie 600 miejsc, wyposażone w ruchome ściany działowe, pozwalające na zmianę wielkości pomieszczeń. Sale wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia audiowizualne oraz pomocnicze. Projekcje odbywają się na ekranie 135-calowym. W auli można wykonać tłumaczenia symultaniczne. Oprócz sal w obiekcie znajdują się: pracownia komputerowa, audytoria seminaryjne oraz kabiny dla tłumaczy.

Gmach główny Wydziału Zarządzania (oddany do eksploatacji w 2003 roku)
o charakterystycznej niebieskiej, lustrzanej powierzchni zawiera 22 sale dydaktyczne oraz pokoje dla nauczycieli akademickich. Mieszczą się w nim również dziekanaty oraz administracja Wydziału. Oba budynki są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowoczesna baza laboratoryjna Wydziału Zarządzania obejmuje między innymi:
  1. Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy
  2. Laboratorium Badania Własności Mechanicznych i Użytkowych Wyrobów,
  3. Laboratorium Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Produkcyjnych,
  4. Laboratorium Metrologii
  5. Laboratorium Fotonanotechnologii,
  6. Laboratorium Zdrowia Środowiskowego,
  7. Laboratorium Profilaktyki i Diagnostyki Schorzeń Układu Nerwowego, Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej
  8. Laboratorium Wirtualne Przedsiębiorstwo,
  9. Laboratoria Komputerowe.

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej jest największą biblioteką naukowo- techniczną w regionie częstochowskim i zarazem jednostką centralną w biblioteczno-informacyjnym systemie Politechniki Częstochowskiej. Podstawowe zadania Biblioteki to: gromadzenie i opracowywanie zbiorów, udostępnianie zbiorów w czytelniach, wypożyczanie miejscowe i międzybiblioteczne, prowadzenie katalogów tradycyjnych i komputerowych, dokumentowanie działalności naukowej Uczelni, świadczenie czytelnikom usług informacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, prowadzenie działalności dydaktycznej (m.in. szkolenia studentów, dyplomantów i własnej kadry), rozbudowywanie zautomatyzowanego systemu bibliotecznego.

W ciągu 62 lat istnienia Biblioteka zgromadziła zbiory obejmujące prawie 500 tysięcy woluminów. Biblioteka oferuje użytkownikom dostęp do baz danych i czasopism elektronicznych EBSCO, ELSEVIER, EMERALD, SPRINGER, SCOPUS, WEB OF KNOWLEDGE, WILEY- BLACKWELL, NATURE, SCIENCE.

Biblioteka Wydziału Zarządzania wchodząca w skład systemu biblioteczno- informacyjnego Uczelni dysponuje, ponad 7000 woluminami druków zwartych, 540 woluminami wydawnictw ciągłych, obejmującymi 53 tytuły czasopism. Wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz czytniki dla osób niedowidzących.

Wydział Zarządzania posiada także własne wydawnictwo. Publikuje ono we współpracy z uczelnianym Wydawnictwem Politechniki Częstochowskiej kilkadziesiąt monografii, podręczników i skryptów rocznie. Dzięki nowoczesnym maszynom wydawniczym jest w stanie zrealizować każde zlecenie drukarskie o charakterze naukowym lub dydaktycznym.

Aby zapewnić wysoki komfort studiowania oraz obsługi studentów i pracowników Wydziału, na jego terenie znajdują się placówki gastronomiczne, punkty sprzedaży książek i materiałów biurowych oraz świadczenia usług kserograficznych.

W miasteczku akademickim, którego Wydział Zarządzania jest częścią, usługi noclegowe i bytowe świadczą akademiki Politechniki Częstochowskiej: Bliźniak, Maluch i Herkules. Oferują studentom ponad 1500 miejsc w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i kuchennym, wyposażonym w dostęp do Internetu.