English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19915439 W tym roku: 1086168 W tym miesiącu: 145147 Dzisiaj: 4725 W ciągu godziny: 182 Gości online: 53

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania  -  telefon: 34 3250 395  / fax:  34 3613 876

42-200 Częstochowa,  ul. Armii Krajowej 19 B,  e-mail: dziekan@zim.pcz.pl
 

 Dziekanaty

  Pracownicy Dziekanatu

 nr pokoju

telefon 

Kierownik
Z-ca Kierownika ds. dydaktycznych

Z-ca Kierownika ds. studenckich

mgr Justyna Urbańska
mgr inż. Ilona Kożuch   
mgr Dorota Chłąd 

113
113

110

34 3250 445

34 3250 445

34 3250 410

Dziekanat studiów stacjonarnych

Kierunek:
Zarządzanie, Management, Logistyka (studia licencjackie i magisterskie)

mgr Monika Nawrot
mgr Agnieszka Kula
mgr inż. Aneta Polak

111

34 3250 325

Kierunek:
Zdrowie Publiczne

Gospodarka Przestrzenna
Turystyka i Rekreacja
Pomoc materialna

mgr Iwona Soboniak
mgr Katarzyna Cieślik-Pisula
 

115

 34 3250 274

Kierunek:
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Logistyka (studia inżynierskie)

mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka

012

34 3250 448

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość

Filologia

mgr inż. Anna Chrobot
mgr inż. Ilona Rosak

013

34 3250 427

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka

012

34 3250 448

Kierunek:
Logistyka
Zarządzanie

Finanse i Rachunkowość

mgr Grażyna Sochańska
mgr Katarzyna Matyja

109

34 3250 320