English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19915492 W tym roku: 1086221 W tym miesiącu: 145200 Dzisiaj: 4778 W ciągu godziny: 235 Gości online: 43

Biblioteka Główna

Strona główna » Władze i struktura » Biblioteka Główna

System biblioteczno-informacyjny Naszej uczelni stanowi nowa, zmodernizowana Biblioteka Główna wraz z 3 bibliotekami wydziałowymi, w tym z Biblioteką Wydziału Zarządzania i 20 bibliotekami specjalistycznymi ( instytutowymi ). Biblioteka Główna jest największą i najnowocześniejszą, techniczną biblioteką w regionie.

Zapewnia ona:

 • dostęp do nowoczesnych źródeł informacji takich jak:
  • katalogi komputerowe zbiorów. z możliwością rezerwacji książek;
  • elektroniczne czasopisma pełnotekstowe;
  • bazy danych;
  • światowe serwisy informacyjne;
 • 50 stanowisk multimedialnych z bezpłatnym dostępem do Internetu,
 • większe powierzchnie użytkowe wypożyczalni i czytelni,
 • dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – m.in. powiększalniki pisma dla osób niedowidzących w Czytelniach Biblioteki Głównej oraz  Wydziału Zarządzania.

Zbiór 400 tysięcy książek, skryptów i podręczników akademickich, czasopism naukowo-technicznych polskich i zagranicznych, norm i literatury normalizacyjnej, opisów patentowych, literatury techniczno-handlowej, jakim dysponuje Biblioteka Główna może być udostępniany:

 • na zewnątrz w Wypożyczalni – katalog komputerowy zbiorów
 • na miejscu w czytelniach:
  • Czytelnia Ogólna – książki w wolnym dostępie,
  • Czytelnia Czasopism – czasopisma polskie i zagraniczne,
  • Czytelnia Zbiorów Specjalnych – normy, patenty.

Strona internetowa Biblioteki www.bg.pcz.czest.pl oferuje dostęp do czasopism elektronicznych i baz danych.
Zasoby elektroniczne są dostępne tylko z terenu Uczelni. Natomiast bazy danych na CD ROM i drukowane źródła informacji w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki.

W Bibliotece Głównej Naszej uczelni działa jedyny w regionie Ośrodek Informacji Patentowej oferujący:

 • pełny zbiór polskich powojennych opisów patentowych,
 • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP,
 • pełnotekstowe i bibliograficzne bazy patentów.

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9.00 -20.00
sobota 9.00 – 15.00
Al. Armii Krajowej 36, 42-200 Częstochowa
tel. /034/361- 44 -73
adres e-mail: biblioteka@adm.pcz.czest.pl
www.bg.pcz.czest.pl