English:

Licznik odwiedzin

Wszystkich: 19915426 W tym roku: 1086155 W tym miesiącu: 145134 Dzisiaj: 4712 W ciągu godziny: 169 Gości online: 65

Historia Wydziału

Strona główna » Informacje ogólne » Historia Wydziału

Fotografie

Aula Wydziału Zarządzania, al. Armii Krajowej 19B J. DoÅ‚owacki

Historia naszej jednostki rozpoczyna się w 1989 roku, kiedy to na Wydziale Budowy Maszyn (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki) uruchomiony został kierunek Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, na którym naukę w roku akademickim 1989/1990 rozpoczęła jedna grupa dziekańska licząca 28 studentów. W ramach programu nauczania powołano specjalność Organizacja i Zarządzanie Przemysłem Maszynowym. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie nowego kierunku był prodziekan Wydziału Budowy Maszyn doc. dr inż. Waldemar Bachmacz.

Dwa lata później utworzono Katedrę Organizacji i Zarządzania. Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Mieczysław Jerzak z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jednostka ta dynamicznie się rozwijała. Zwiększała się liczba studentów (także na studiach wieczorowych), jak również pracowników naukowo-dydaktycznych.

W 1992 roku Katedrę Organizacji i Zarządzania przekształcono w Instytut Zarządzania i Marketingu z zakładami: Ekonomii, Finansów i Rachunkowości oraz Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Mieczysław Jerzak.

Po pięciu latach kształcenia w ramach ówczesnego Wydziału Budowy Maszyn od 1 października 1994 roku studenci rozpoczęli naukę na samodzielnym kierunku Zarządzanie i Marketing. W 1996 roku dyrektorem Instytutu wybrano prof. dr hab. Marię Nowicką-Skowron.

Wydział Zarządzania został powołany 1 czerwca 1997 roku. W związku z tym funkcja dyrektora została zastąpiona funkcją dziekana, którą pełniła prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron. W tym okresie podjęto działania mające na celu rozbudowę bazy naukowo-dydaktycznej Wydziału. W 1998 roku oddano do użytku nowoczesną aulę, której uroczystego otwarcia dokonał ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Gmach główny Wydziału przekazano do eksploatacji w 2003 roku.

W 1998 roku Rada Wydziału Zarządzania uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
w zakresie nauk o zarządzaniu. Dzięki temu powstała perspektywa dalszego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału. Szansa ta została wykorzystana, o czym świadczy ponad 60 nadanych stopni doktora.

Dzięki licznej i wysoko wykwalifikowanej kadrze profesorskiej oraz jej krajowym i zagranicznym osiągnieciom naukowym Wydział Zarządzania dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W ramach tych uprawnień może również realizować procedury mające na celu nadawanie tytułu profesora.
Uprawniania habilitacyjne przyznała naszemu Wydziałowi Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów po zasięgnięciu opini Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w marcu 2011 r. Zostaliśmy pierwszym w Polsce Wydziałem Zarządzania zlokalizowanym w strukturach politechnik który takie uprawnienia otrzymał.
Uprawnienia habilitacyjne są szczególnym wyróżnikiem świadczącym o wysokich standardach naukowych oraz dynamicznym rozwoju naszej jednostki organizacyjnej.